Ankara Santral sistemi, telefon şebekelerinde aboneler ve kullanıcılar arasında iletişimi elde eden gelen ve giden aramaları otomatik olarak yönlendiren telekomünikasyon sistemine verilen isimdir. Santral sistemlerinin ana işlevi, gelen ve giden arama trafiğini yönlendirmek olmasının yanında Video Telefon, Sesli mesaj (Voicemail) ve İnteraktif Sesli cevap (IVR) şeklinde ek işlevlere de haiz olabilir.

Santral sistemi, modüler bir yapıya sahip olan santral cihazı ve buna farklı noktalardan bağlı yazılım tabanlı telefon, masaüstü IP telefon, videofon, VoIP destekli cep telefonu, IP DECT ve analog setlerden meydana gelebilmektedir. Bu harici bileşenler, işletmenin ihtiyacına uygun olarak şekillenebilmektedir. Örneğin; birden fazla lokasyona sahip olan işletmeler, ek donanıma ihtiyaç duymadan internet üzerinden merkezde bulunan santral sistemine; IP telefon, yazılım tabanlı IP telefon, WiFi telefon, VoIP destekli akıllı cep telefonu benzer biçimde IP üzerinden haberleşebilen bileşenler ile bağlanarak mesajşimi sağlayabilirler. Bunun yanında santral sistemine bağlı aboneler, kendi aralarında ve dış hatlar üzerinden uygun donanım veya yazılım tabanlı telefonlar vesilesiyle görüntülü görüşme yapabilmektedirler.

Santral sistemlerinin bu özellikleri, işletmelere yüksek kapasiteli bir iletişim ağı sağlamasının yanında işletmenin iletişim maliyetlerini de düşürmektedir. Bu nedenle santral sistemi kurulmadan önce işletmenin temel ihtiyaçları ile sonradan ihtiyaç işitebileceği ihtiyaçlar göz önünde bulundurulup ileriye dönük tercih yapmak doğru seçim olacaktır.